Dự án SolChicks Hệ Sinh Thái Của Solana Lên Sàn Mexc Lúc 21h.13.12.2021

Dự án SolChicks Hệ Sinh Thái Của Solana Lên Sàn Mexc Lúc 21h.13.12.2021 Tổng cung: 10 tỷ coin Tên token: CHICKS Website: https://www.solchicks.io/ Kiểm tra Khối: https://explorer.solana.com/address/cxxShYRVcepDudXhe7U62QHvw8uBJoKFifmzggGKVC2 Đăng ký giao…

Read more »

Dự án Bitspawn hệ sinh thái của SOLANA | Lên Sàn Mexc 11h59p ngày 13.12.2021

Dự án Bitspawn hệ sinh thái của SOLANA Tổng cung: 1 tỷ coin Ngày giao dịch trên sàn Mexc: 11h59p ngày 13.12.2021 Link đăng ký: 👉 https://checkincoins.com/Mexc Bitspawn enables greater…

Read more »