Dự án SOLANA FRAM airdrop nhận 400 Sol | Kết thúc ngày 20/12/2021

Dự án SOLANA FRAM airdrop nhận 400 Sol | Nhận Qua Ví Metamask | Kết thúc ngày 20/12/2021

Dự án list 12 sàn như: Coinbase, Gate.io, Finexbox, Coinsbit, Bitfinex, Kraken, Hotbit.io, Poloniex, OKEx, ProBit, Cex.io,  Binance

Tổng cung: 2 tỷ coin

Contrackt (đã có tích xanh): 0xfea6ab80cd850c3e63374bc737479aeec0e8b9a1

Link dự án: https://checkincoins.com/SolanaFarm

Đăng ký sàn Binance

Đăng ký sàn Remitano

Đăng ký sàn Gate

Đăng ký sàn Bybit

Đăng ký sàn FTX

Đăng ký sàn Houbi Global

Đăng ký sàn Kucoin

Mua USDT/ BNB

 

You May Also Like

About the Author: Renec.us